Wie zijn wij

Het bestuur

V.l.n.r.:
Sjon Groot (penningmeester), Brenda Zuydam, Jolanda Appelman (voorzitter), Nico van Langen, HansPeter Hoogesteger (secretaris). Niet op de foto: Yorick OudeGroen.

Secretariaatsadres:
info@deurdarsers.nl

Bankrekening NL98 RABO 0350 7316 67

Hoffotograaf

Sonja van Tartwijk

Ere-leden
Gerard Appel
Cor Appelman
Jan Beuling †
Cees Boode †
Huub van Diepen
Mary Groot
Ton Groot
Henk de Jong †
Jaap Klaver
Ton Koelemeijer
Kees Koopman
Ingrid Mooij
Dita Oud
Nico Oud
Jan Oude Groen †
Yvonne Oude Groen
Dirk Ranzijn
Cees Schipper
Cor Vrolijk

Raad van Elf

De Deurdonders

Commissie Thema-Installatie-avond
Denise Spoelstra
Jolanda Appelman

Bouwcommissie
Sjaak Bakker
Johan Schuit

Jurycommissie
Marjolein Groot

Kledingcommissie
Marjolein Groot

Sponsorcommissie
Nico van Langen
Elvira van Diepen

Commissie ziekenbezoek
Nico van Langen
Anita van Diepen
Sandra van Diepen

Commissie carnavalsTIO
Brenda Zuydam

Optochtcommissie
Sjon Groot
Brenda Zuydam
Denise Spoelstra

Inschrijving wagen optocht
Co Scholten (co@grasbaal.nl)

Commissie Zaterdag-Kindermiddag
Brenda Zuydam
Denise Spoelstra
Geeske van Langen

Zaterdagavond
SCOA
Gert van Meerten
Roy Wester

Commissie Mensen met een beperking
Nico van Langen
Elvira van Diepen
Alice Oude Groen
(i.s.m. V.O.G.G. West-Friesland,
en zorgcafé ’t Koetje)

Dinsdagmiddag Zandhove / Schakel
Nico van Langen
Anita van Diepen
Sandra van Diepen

Officieel gelieerde groepen
De Kiel Ken An
HOP (Hofdames Oud-Prinsen)
GOP (Genootschap van Oud-Prinsen)
OPC (Oud Prinsen-Club)
De Deurdonders
SCOA