GOP

Wat is het GOP?

Het GOP is het Genootschap van Oud-Prinsen der Deurdarsers. Als Oud-Prinsen weten wij als geen ander hoe het zwarte gat voelt nadat de prinsenstaf en het bewind over de vereniging zijn overgedragen aan de nieuwe Prins Carnaval.

Na de Installatie-avond krijgt de uittredende Prins derhalve een uitnodiging van het GOP om toe te treden tot het Genootschap. Via een Inauguratie tijdens de Najaarsbijeenkomst kan het nieuwe lid zijn kwaliteiten presenteren, waarna middels hoofdelijke stemming wordt beslist over al dan niet toetreden.

Het GOP komt in principe twee maal per jaar bijeen: in het najaar (de woensdag na de Installatieavond) en op de maandag van het Carnaval. Het GOP kent geen verplichtingen en problemen.

20 februari: Blauwe Maandag GOP

20 februari: Blauwe Maandag GOP

De maandag van Carnaval is voor de oud-prinsen de Blauwe Maandag. ’s Morgens wordt de Voorjaarsbijeenkomst gehouden, jaarlijks georganiseerd door de jongste prins. Prins Bob en zijn VOP Tanja hadden voor de tweede maal de eer en maakten er een wereldochtend van, ...

Ton Koelemeijer

20 februari 2023

2e prijs in GOP-tocht

2e prijs in GOP-tocht

Onder het motto “Met veel plezier en zin, fietsen wij onze gouden Vriend erin”, maar meer nog “Prinsenparen van weleer vierden 55 jaar Carnaval in Opmeer” deden GOP en hop mee aan de carnavalsoptocht door ’t Darsgat. De beloning, een fraaie 2e ...

Ton Koelemeijer

19 februari 2023

Maandag 4 april: Blauwe Maandag

Maandag 4 april: Blauwe Maandag

Maandag 4 april is voor het GOP de carnavalsmaandag.’s Morgens verzamelde het Genootschap zich in de residentie van Prins Bob. Eerst werd er kort teruggeblikt op de succesvolle deelname aan de GOP-tocht, zaterdag 2 april, waar een 1e prijs in de wacht werd gesleept. ...

Ton Koelemeijer

10 april 2022

Prins Bob Bougie toegetreden tot GOP

Prins Bob Bougie toegetreden tot GOP

Tijdens een bijeenkomst van het Genootschap van Oud-Prinsen der Deurdarsers heeft de uitgetreden Prins Bob Bougie van Sacker tot Darser zijn Inauguratie gehouden. Met een korte, krachte speech maar vooral met zijn ruime ervaring als langs-zittende Prins ooit, wist hij de ...

Ton Koelemeijer

3 maart 2022