GOP

Wat is het GOP?

Het GOP is het Genootschap van Oud-Prinsen der Deurdarsers. Als Oud-Prinsen weten wij als geen ander hoe het zwarte gat voelt nadat de prinsenstaf en het bewind over de vereniging zijn overgedragen aan de nieuwe Prins Carnaval.

Na de Installatie-avond krijgt de uittredende Prins derhalve een uitnodiging van het GOP om toe te treden tot het Genootschap. Via een Inauguratie tijdens de Najaarsbijeenkomst kan het nieuwe lid zijn kwaliteiten presenteren, waarna middels hoofdelijke stemming wordt beslist over al dan niet toetreden.

Het GOP komt in principe twee maal per jaar bijeen: in het najaar (de woensdag na de Installatieavond) en op de maandag van het Carnaval. Het GOP kent geen verplichtingen en problemen.

GOP bestaat 25 jaar

GOP bestaat 25 jaar

Donderdag 27 februari was het 25 jaar terug dat een, toen nog ongeregeld zooitje, aantal oud-prinsen op uitnodiging van OPC Wognum naar De Vriendschap – Wadway ging voor een gezellige ontmoetingsmiddag. Na afloop van deze bijeenkomst werd besloten tot oprichting van ...

Ton Koelemeijer

1 maart 2020

Prins Franciscus toegetreden tot GOP

Tijdens de Najaarsbijeenkomst van het GOP heeft Prins Franciscus I van Harde Munt tot Zachte Waar zijn Inauguratie gehouden. De stemming over zijn komst had nogal wat voeten in de aarde. Naast het bespreken van zijn meerwaarde voor het Genootschap, stelde de oud-Prins der ...

Ton Koelemeijer

17 november 2019