Nieuws

Koninklijke Ere-penning voor De Deurdarsers

Weinig mensen die 50 jaar terug betrokken waren bij de oprichting van carnavalsvereniging De Deurdarsers zullen vermoed hebben, dat de vereniging na 50 jaar nog steeds bijzonder actief is en een bloeiende vereniging is. En waar carnavalsverenigingen in West-Friesland als paddenstoelen uit de grond schoten, kunnen carnavalvierders in ’t Darsgat nog altijd terecht voor mooie feesten.
Reden dus voor burgemeester GertJan Nijpels om namens Zijne Majesteit de Koninklijke Erepenning te overhandigen aan de trotse voorzitter, Jolanda Appelman.
Nijpels ging in zijn woordje kort in op de vele activiteiten die de vereniging organiseert, met name richtte hij zich op de doelgroepactiviteiten. De Deurdarsers bezoeken de bejaarden- en verzorgingstehuizen, medisch kinderdagverblijf De Klink, de scholen en een middag voor mensen met een beperking. Ook het Frisfeest op de vrijdagavond voor de jeugd werd genoemd.
Een mooie blijk van waardering voor de vereniging, die Nijpels en wethouder Tesselaar, vergezeld lieten gaan van een cheque namens het gemeentebestuur.
De Deurdarsers onder leiding van Prins Franciscus en Hofdame Laurentia maakten er vervolgens een mooie feestavond van in partycentrum De Vriendschap. De kop is er af voor het nieuwe carnavalsjaar. Fris en Fruitig richten we ons op de activiteiten in het eerste weekend van maart.

Ton Koelemeijer

6 januari 2019

Comments are closed.