Nieuws

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

De Deurdarsers zijn klaar voor Carnaval 2018, het 50e Carnaval in ’t Darsgat. Dat bleek tijdens de gezellige Nieuwjaarsreceptie.

Voorzitter Gert van Meerten ging in op het programma voor het komende Carnaval en overhandigde alle aanwezigen de medaille die speciaal voor het jubileumjaar is gemaakt. Hij prees de vrijwilligers binnen de vereniging en hoopte dat de saamhorigheid in de vereniging ook dit jaar garant zal staan voor mooie feesten.

Een speciaal moment deze avond was de presentatie van de nieuwe bestuurs-outfit. Dankzij een bijdrage van De Gemeenschapsveiling 2017 konden de steken voor de Raad van Elf worden vervangen en kon het bestuur in nieuwe kleding worden gestoken.

Ook Prins Ricardo ging in zijn woordje in op het belang van vrijwilligers. Als lid van de vrijwillige brandweer kenmerkte hij vrijwilligers als mensen die 100% hun best doen. De kracht van vrijwilligers zijn de momenten van weinig woorden en veel daden. Net als de voorzitter is hij trots op de vrijwilligers, dankbaar ook omdat we om ons heen zien dat verenigingen het moeilijk hebben door terugloop van vrijwilligers. Mensen hebben zoveel andere zaken, hebben het druk met zichzelf, maar vergeten daardoor dat wat is geweest niet meer terugkomt!

Het Prinselijk Trio had de kracht van de vrijwilligers verwerkt in hun prinsenonderscheiding. In de onderscheiding is een stukje brandweerslang verwerkt. Prins Ricardo: “Net als onze vrijwilligers heeft elke stukje van de slang een eigen verhaal. Dat kleine stukje slang moet druk weerstaan, maar ook flexibel zijn en zich soms in rare bochten wringen om zijn doel te bereiken. Denk hieraan op het moment dat jij, de vrijwilliger, je inzet voor de vereniging. Soms moet je een hoge druk weerstaan en flexibel zijn om je doel te bereiken.”

Prins Ricardo, Hofdame Chantal en Adjudant Niels wensten vervolgens alle aanwezigen een Vlammen Carnaval toe en gaven het goede voorbeeld door voorop te gaan in de polonaise. Het bleef nog lang gezellig in café VOL. Alaaf!

 

Ton Koelemeijer

6 januari 2018

Comments are closed.