GOP

Wat is het GOP?

Het GOP is het Genootschap van Oud-Prinsen der Deurdarsers. Als Oud-Prinsen weten wij als geen ander hoe het zwarte gat voelt nadat de prinsenstaf en het bewind over de vereniging zijn overgedragen aan de nieuwe Prins Carnaval.

Na de Installatie-avond krijgt de uittredende Prins derhalve een uitnodiging van het GOP om toe te treden tot het Genootschap. Via een Inauguratie tijdens de Najaarsbijeenkomst kan het nieuwe lid zijn kwaliteiten presenteren, waarna middels hoofdelijke stemming wordt beslist over al dan niet toetreden.

Het GOP komt in principe twee maal per jaar bijeen: in het najaar (de woensdag na de Installatieavond) en op de maandag van het Carnaval. Het GOP kent geen verplichtingen en problemen.